Legal ba na kumuha ng bahay ng isang bagahe na puno ng pera na matatagpuan sa lupa?

Anonim

Hindi. Samakatuwid, sa kabila ng malakas na tukso na kunin at pauwi, dapat talaga itong maiwasan. Mas mahusay na mag-concentrate sa gantimpala, sa halip. Ayon sa batas (art. 927-931 Civil Code), ang sinumang makahanap ng isang "mobile" na bagay (mula sa pera sa isang payong) ay kinakailangan ibalik ito sa may-ari.

Basahin din: Legal ba na magsulat tungkol sa pera?

Ang pamamaraan. Kung hindi niya alam kung sino siya, dapat ibigay niya ito sa alkalde (o kinatawan niya) ng lugar kung saan natagpuan ito, na naglalarawan ng mga pangyayari sa paghahanap. Ang alkalde ay naglathala ng isang paunawa sa munisipal na lupon ng paunawa, sa dalawang sunud-sunod na Linggo at para sa tatlong araw bawat oras; Matapos ang isang taon nang hindi ipinakita ang may-ari, ang bagay ay kabilang sa taong natagpuan ito. Kung, gayunpaman, inaangkin ng may-ari nito, ang huli ay may tungkulin - hindi lamang sa moral - na bayaran ang mga natagpuan nito (ngunit kung hihilingin ito ng huli) isang halagang katumbas ng isang ikasampu (o isang ikadalawampu; para sa halagang higit sa € 5.17) ng kabuuan o presyo ng item na pinag-uusapan. Kung wala itong halaga ng komersyal, ang premyo ay itinakda ng hukom.

Basahin din: Batas bang magkaroon ng mga ulat sa elevator?

Pinarusahan ang mga tanga. Ang pagkuha ng matalino at pagtakbo gamit ang bulsa ay maaaring mahal sa iyo. Ayon sa artikulo 647 ng Criminal Code, ang mga taong hindi nagamit ang pera o mga bagay na nawala ng iba, ay parusahan - sa reklamo ng nasugatan na partido - na may pagkakakulong hanggang sa isang taon o isang multa ng 30 hanggang 300 euro. Kung kilala ang may-ari, ang parusa ay doble: ang pagkabilanggo hanggang sa dalawang taon.