Legal ba na magsulat tungkol sa pera?

Anonim

Oo, maliban kung ang nilalaman ng mga pangungusap ay hindi bumubuo ng ilang krimen (halimbawa ang rasismo, pasensiya ng pasismo atbp.). Ngunit mag-ingat na dalhin ang mga ito sa bangko: ang mga "nakasulat" na tala ay itinuturing na nasira. Maaaring hawakan sila ng bangko nang hindi pinapalitan ang iba. Ang panuntunang ito ay itinatag ng European Central Bank Desisyon 2003/4 ng Marso 20, 2003 na nagsasaad: "(…) Sa mga kaso kung saan ang mga bangko ay may katiyakan o sapat na dahilan upang maniwala na ang mga euro banknotes ay sinasadya na nabura o nasira (…) tumanggi na isaalang-alang ang mga ito ng mabuti at huwag palitan ang mga ito; sa halip ay pinapanatili nila ang mga ito upang maiwasan ang kanilang pagbabalik sa sirkulasyon o ipinakita ng aplikante para sa kapalit sa ibang bangko ”.

Isang bago para sa isang matandang babae. Ang mga bangko ay handang palitan ang mga banknotes kung naniniwala sila na ang mga humiling ng pagbabago ay nasa mabuting paniniwala at kung ang pinsala ay katamtaman: halimbawa, kung mayroon lamang maliit na mga entry, pirma, numero o maiikling pangungusap.
Kabilang sa mga madalas na "dekorasyon" sa mga perang papel ay may mga kulay na mustasa at balbas sa mga mukha ng mga character na inilalarawan, insulto sa sistema ng pagbabangko at numero ng telepono ng dating kasintahan (na malinaw naman na bawal). Sa Alaska mayroong isang silid, ang Salty Dawg Saloon, na ganap na natatakpan ng mga perang papel: lahat ay nilagdaan ng mga customer.

Oo, maliban kung ang nilalaman ng mga pangungusap ay hindi bumubuo ng ilang krimen (halimbawa ang rasismo, pasensiya ng pasismo atbp.). Ngunit mag-ingat na dalhin ang mga ito sa bangko: ang mga "nakasulat" na tala ay itinuturing na nasira. Maaaring hawakan sila ng bangko nang hindi pinapalitan ang iba. Ang panuntunang ito ay itinatag ng European Central Bank Desisyon 2003/4 ng Marso 20, 2003 na nagsasaad: "(…) Sa mga kaso kung saan ang mga bangko ay may katiyakan o sapat na dahilan upang maniwala na ang mga euro banknotes ay sinasadya na nabura o nasira (…) tumanggi na isaalang-alang ang mga ito ng mabuti at huwag palitan ang mga ito; sa halip ay pinapanatili nila ang mga ito upang maiwasan ang kanilang pagbabalik sa sirkulasyon o ipinakita ng aplikante para sa kapalit sa ibang bangko ”.

Isang bago para sa isang matandang babae. Ang mga bangko ay handang palitan ang mga banknotes kung naniniwala sila na ang mga humiling ng pagbabago ay nasa mabuting paniniwala at kung ang pinsala ay katamtaman: halimbawa, kung mayroon lamang maliit na mga entry, pirma, numero o maiikling pangungusap.
Kabilang sa mga madalas na "dekorasyon" sa mga perang papel ay may mga kulay na mustasa at balbas sa mga mukha ng mga character na inilalarawan, insulto sa sistema ng pagbabangko at numero ng telepono ng dating kasintahan (na malinaw naman na bawal). Sa Alaska mayroong isang silid, ang Salty Dawg Saloon, na ganap na natatakpan ng mga perang papel: lahat ay nilagdaan ng mga customer.