Sino ang mga sumasamba sa diyosa na si Kali?

Anonim

Sa India, sa mitolohiya ng Hindu, ang diyosa na si Kali ay isa sa mga representasyon ng asawa ng diyos na si Siva, na may dalawang aspeto: mabunga ng pagka-diyos, na ang lingam (phallus) ay sinasamba, at diyos ng manlilipol at mandirigma. Inihahatid din ng kanyang asawa ang kanyang sarili sa iba't ibang paraan: Parvati, ina ng kanyang mga anak, si Durga, diyosa ng digmaan, at Kali, mabangis at madugong diyos.

Ang Kali ay inilalarawan sa mga palad ng apat o higit pang mga pulang kamay, ang dila at dibdib na natatakpan ng dugo, na may kuwintas ng mga bungo o isang sinturon ng mga ahas, at lahat ng itim (Ang ibig sabihin ng Kali ay madilim).

Noong huling siglo ay mayroong sa India ang isang sekta ng mga sumasamba sa Kali na tinawag na tughs. Ang pangalan ay nagmula sa salitang India thag, na nangangahulugang pandaraya. Sa katunayan sila ay mga panatiko na mamamatay-tao: nagpasok sila ng tiwala sa mga paunang natukoy na mga biktima at pagkatapos ay hinampas sila bilang karangalan sa kanilang diyosa, na may isang tiyak na ritwal. Ang mataas na bilang ng mga pagpatay ay pinilit ang gobyerno ng London, kung saan ang India ay isang kolonya, na gumawa ng mga napakalaking hakbang noong 1828, naaresto ang higit sa 3 libong mga tugt sa pagitan ng 1831 at 1837. Pagkalipas ng isang dekada ang sekta ay nawala.

Ngunit ang kulto ng Kali ay nabubuhay pa rin sa mga Hindus, kahit na may mas madugong ritwal. Ang lungsod ng Calcutta, halimbawa, ay may utang sa Kalighat, isang templo ng Kali na matatagpuan sa tabi ng isang ospital na itinatag ni Mother Teresa ng Calcutta, at isang lugar pa rin ng paglalakbay sa araw na ito.