Anonim

Ang kalendaryo ng Tsino, na ginagamit nang higit sa 4700 taon, ay batay sa mga paggalaw ng Buwan at hindi sa Araw tulad ng para sa Kanluran. Nangangahulugan ito na ang dalawang pamamaraan ng pagkalkula ng oras ay wala sa yugto at ang Bagong Taon ng Tsino ay hindi magkatugma sa atin ngunit, depende sa taon, nahuhulog ito sa pagitan ng katapusan ng Enero at simula ng Pebrero. Ang kalendaryo ay isinaayos din sa mga siklo ng 12 taon, isa para sa bawat pang-agham na pag-sign ng astrolohiya ng Tsino.

Ang Enero 31st 2014 ay nagsisimula ng isang bagong taon, sa ilalim ng pag-sign ng Kabayo.

Ang alamat ay ito, upang ipaliwanag ang pagkakaroon ng iba't ibang mga hayop sa kalendaryo ng Tsino, na ang Buddha bago siya umalis sa lupa ay tinawag sa kanya ang lahat ng mga nilalang na may buhay.

12 lamang sa mga ito ang bumati sa kanya. Upang pasalamatan sila ay pinasiyahan ng Pinaliwanagan na tumawag bawat taon kasama ang pangalan ng mga hayop na nauna sa kanya. Una ay dumating ang mouse, na matalino at enterprising at ginamit ang likod ng baka na itinago niya. Dumating sa harap ng Buddha ang mouse ay tumalon mula sa likuran ng baka at sa gayon ay nakarating siya muna, na iniwan ang pangalawang lugar sa baka. Pagkatapos ay dumating ang tigre, kuneho, dragon, ahas, kabayo, kambing, unggoy, tandang, aso at sa wakas ang baboy.

Sa ibaba ng mga petsa upang malaman "sa ilalim ng kung saan ang senyales ng zodiac" ipinanganak ka

Taon ng mouse 1900 (mula 3 Enero 1900 hanggang 18 Pebrero 1901)

Taon ng toro 1901 (mula 19 Pebrero 1901 hanggang 7 Pebrero 1902)

Taon ng tigre 1902 (mula 8 Pebrero 1902 hanggang 28 Enero 1903)

Taon ng kuneho 1903 (mula 29 Enero 1903 hanggang 15 Pebrero 1904)

Taon ng dragon 1904 (mula 16 Pebrero 1904 hanggang 3 Pebrero 1905)

Taon ng Halas 1905 (mula 4 Pebrero 1905 hanggang 24 Enero 1906)
Taon ng kabayo 1906 (mula 25 Enero 1906 hanggang 12 Pebrero 1907)
Taon ng kambing 1907 (mula 13 Pebrero 1907 hanggang 1 Pebrero 1908)
Taon ng Unggoy 1908 (mula 2 Pebrero 1908 hanggang 21 Enero 1909)
Taon ng tandang 1909 (mula 22 Enero 1909 hanggang 9 Pebrero 1910)
Taon ng aso 1910 (mula 10 Pebrero 1910 hanggang 29 Enero 1911)
Taon ng baboy 1911 (mula 30 Enero 1911 hanggang 17 Pebrero 1912)
Taon ng mouse 1912 (mula 18 Pebrero 1912 hanggang 5 Pebrero 1913)
Taon ng toro 1913 (mula 6 Pebrero 1913 hanggang 25 Enero 1914)
Taon ng tigre 1914 (mula 26 Enero 1914 hanggang 13 Pebrero 1915)
Taon ng kuneho 1915 (mula 14 Pebrero 1915 hanggang 2 Pebrero 1916)
Taon ng dragon 1916 (mula 3 Pebrero 1916 hanggang 22 Enero 1917)
Taon ng Halas 1917 (mula 23 Enero 1917 hanggang 10 Pebrero 1918)
Taon ng kabayo 1918 (mula 11 Pebrero 1918 hanggang 31 Enero 1919)
Taon ng kambing 1919 (mula 1 Pebrero 1919 hanggang 19 Pebrero 1920)
Taon ng Unggoy 1920 (mula Pebrero 20, 1920 hanggang Pebrero 7, 1921)
Taon ng tandang 1921 (mula 8 Pebrero 1921 hanggang 27 Enero 1922)
Taon ng aso 1922 (mula 28 Enero 1922 hanggang 15 Pebrero 1923)
Taon ng baboy 1923 (mula 16 Pebrero 1923 hanggang 4 Pebrero 1924)
Taon ng mouse 1924 (mula 5 Pebrero 1924 hanggang 24 Enero 1925)
Taon ng toro 1925 (mula 25 Enero 1925 hanggang 12 Pebrero 1926)
Taon ng tigre 1926 (mula 13 Pebrero 1926 hanggang 1 Pebrero 1927)
Taon ng kuneho 1927 (mula 2 Pebrero 1927 hanggang 22 Enero 1928)
Taon ng dragon 1928 (mula 23 Enero 1928 hanggang 9 Pebrero 1929)
Taon ng Halas 1929 (mula 10 Pebrero 1929 hanggang 29 Enero 1930)
Taon ng kabayo 1930 (mula 30 Enero 1930 hanggang 16 Pebrero 1931)
Taon ng kambing 1931 (mula 17 Pebrero 1931 hanggang 5 Pebrero 1932)
Taon ng unggoy 1932 (mula 6 Pebrero 1932 hanggang 25 Enero 1933)
Taon ng tandang 1933 (mula 26 Enero 1933 hanggang 13 Pebrero 1934)
Taon ng aso 1934 (mula 14 Pebrero 1934 hanggang 3 Pebrero 1935)
Taon ng baboy 1935 (mula 4 Pebrero 1935 hanggang 23 Enero 1936)
Taon ng mouse 1936 (mula 24 Enero 1936 hanggang 10 Pebrero 1937)
Taon ng toro 1937 (mula 11 Pebrero 1937 hanggang 30 Enero 1938)
Taon ng Tigre 1938 (mula ika-31 ng Enero 1938 hanggang 18 Pebrero 1939)
Taon ng kuneho 1939 (mula 19 Pebrero 1939 hanggang 7 Pebrero 1940)
Taon ng dragon 1940 (mula 8 Pebrero 1940 hanggang 26 Enero 1941)
Taon ng Serpong 1941 (mula Enero 27, 1941 hanggang 14 ng Pebrero 1942)
Taon ng kabayo 1942 (mula 15 Pebrero 1942 hanggang 4 Pebrero 1943)
Taon ng kambing 1943 (mula 5 Pebrero 1943 hanggang 24 Enero 1944)
Taon ng unggoy 1944 (mula ika-25 ng Enero 1944 hanggang 12 Pebrero 1945)
Taon ng tandang 1945 (mula 13 Pebrero 1945 hanggang 1 Pebrero 1946)
Taon ng aso 1946 (mula 2 Pebrero 1946 hanggang 21 Enero 1947)
Taon ng baboy 1947 (mula 22 Enero 1947 hanggang 9 Pebrero 1948)
Taon ng mouse 1948 (mula 10 Pebrero 1948 hanggang 28 Enero 1949)
Taon ng Bull 1949 (mula 29 Enero 1949 hanggang 17 Pebrero 1950)
Taon ng Tigre 1950 (mula 17 Pebrero 1950 hanggang 5 Pebrero 1951)
Taon ng kuneho 1951 (mula 6 Pebrero 1951 hanggang 28 Enero 1952)
Taon ng dragon 1952 (mula 27 Enero 1952 hanggang 13 Pebrero 1953)
Taon ng Serpre 1953 (mula Pebrero 14, 1953 hanggang Pebrero 2, 1954)
Taon ng kabayo 1954 (mula 3 Pebrero 1954 hanggang 23 Enero 1955)
Taon ng kambing 1955 (mula 24 Enero 1955 hanggang 11 Pebrero 1956)
Taon ng Unggoy 1956 (mula 12 Pebrero 1956 hanggang 30 Enero 1957)
Taon ng tandang 1957 (mula ika-31 ng Enero 1957 hanggang 17 Pebrero 1958)
Taon ng aso 1958 (mula 18 Pebrero 1958 hanggang 7 Pebrero 1959)
Taon ng baboy 1959 (mula 8 Pebrero 1959 hanggang 27 Enero 1960)
Taon ng mouse 1960 (mula 28 Enero 1960 hanggang 14 Pebrero 1961)
Taon ng toro 1961 (mula 15 Pebrero 1961 hanggang 4 Pebrero 1962)
Taon ng Tigre 1962 (mula Pebrero 5, 1962 hanggang Enero 24, 1963)
Taon ng kuneho 1963 (mula ika-25 ng Enero 1963 hanggang 12 Pebrero 1964)
Taon ng dragon 1964 (mula 13 Pebrero 1964 hanggang 1 Pebrero 1965)
Taon ng Halas 1965 (mula 2 Pebrero 1965 hanggang 20 Enero 1966)
Taon ng kabayo 1966 (mula 21 Enero 1966 hanggang 8 Pebrero 1967)
Taon ng kambing 1967 (mula 9 Pebrero 1967 hanggang 29 Enero 1968)
Taon ng unggoy 1968 (mula 30 Enero 1968 hanggang 16 Pebrero 1969)
Taon ng tandang 1969 (mula 17 Pebrero 1969 hanggang 5 Pebrero 1970)
Taon ng aso 1970 (mula 6 Pebrero 1970 hanggang 26 Enero 1971)
Taon ng baboy 1971 (mula Enero 27, 1971 hanggang 14 Pebrero 1972)
Taon ng mouse 1972 (mula 15 Pebrero 1972 hanggang 2 Pebrero 1973)
Taon ng toro 1973 (mula 3 Pebrero 1973 hanggang 22 Enero 1974)
Taon ng Tigre 1974 (mula 23 Enero 1974 hanggang 10 Pebrero 1975)
Taon ng kuneho 1975 (mula 11 Pebrero 1975 hanggang 30 Enero 1976)
Taon ng dragon 1976 (mula 31 Enero 1976 hanggang 17 Pebrero 1977)
Taon ng Halas 1977 (mula 18 Pebrero 1977 hanggang 6 Pebrero 1978)
Taon ng kabayo 1978 (mula 7 Pebrero 1978 hanggang 27 Enero 1979)
Taon ng kambing 1979 (mula 28 Enero 1979 hanggang 15 Pebrero 1980)
Taon ng unggoy 1980 (mula 16 Pebrero 1980 hanggang 4 Pebrero 1981)
Taon ng tandang 1981 (mula 5 Pebrero 1981 hanggang 24 Enero 1982)
Taon ng aso 1982 (mula 25 Enero 1982 hanggang 12 Pebrero 1983)
Taon ng baboy 1983 (mula 13 Pebrero 1983 hanggang 1 Pebrero 1984)
Taon ng mouse 1984 (mula 2 Pebrero 1984 hanggang 19 Pebrero 1985)
Taon ng toro 1985 (mula 20 Pebrero 1985 hanggang 8 Pebrero 1986)
Taon ng tigre 1986 (mula 9 Pebrero 1986 hanggang 28 Enero 1987)
Taon ng kuneho 1987 (mula 29 Enero 1987 hanggang 16 Pebrero 1988)
Taon ng Dragon 1988 (mula 17 Pebrero 1988 hanggang 5 Pebrero 1989)
Taon ng Ahas 1989 (mula 6 Pebrero 1989 hanggang 26 Enero 1990)
Taon ng kabayo 1990 (mula 27 Enero 1990 hanggang 14 Pebrero 1991)
Taon ng kambing 1991 (mula 15 Pebrero 1991 hanggang 3 Pebrero 1992)
Taon ng unggoy 1992 (mula 4 Pebrero 1992 hanggang 22 Enero 1993)
Taon ng tandang 1993 (mula 23 Enero 1993 hanggang 9 Pebrero 1994)
Taon ng aso 1994 (mula 10 Pebrero 1994 hanggang 30 Enero 1995)
Taon ng baboy 1995 (mula 31 Enero 1995 hanggang 18 Pebrero 1996)
Taon ng mouse 1996 (mula 19 Pebrero 1996 hanggang 6 Pebrero 1979 Taon ng toro 1997 (mula 7 Pebrero 1997 hanggang 27 Enero 1998)
Taon ng tigre 1998 (mula 28 Enero 1998 hanggang 15 Pebrero 1999)
Taon ng kuneho 1999 (mula 16 Pebrero 1999 hanggang 4 Pebrero 2000)
Taon ng Dragon 2000 (mula 5 Pebrero 2000 hanggang 23 Enero 2001)
Taon ng Ahas 2001 (mula ika-24 ng Enero 2001 hanggang 11 Pebrero 2002)
Taon ng kabayo 2002 (mula 12 Pebrero 2002 hanggang 31 Enero 2003)
Taon ng kambing 2003 (mula 1 Pebrero 2003 hanggang 21 Enero 2004)
Taon ng unggoy 2004 (mula Enero 22 at 2004 hanggang ika-8 ng Pebrero 2005)
Taon ng tandang 2005 (mula 9 Pebrero 2005 hanggang 28 Enero 2006)
Taon ng aso 2006 (mula 29 Enero 2006 hanggang 17 Pebrero 2007)
Taon ng 2007 na baboy (mula 18 Pebrero 2007 hanggang 6 Pebrero 2008)
Taon ng mouse 2008 (mula 7 Pebrero 2008 hanggang 25 Enero 2009)
Taon ng toro 2009 (mula 26 Enero 2009 hanggang 13 Pebrero 2010)
Taon ng Tigre 2010 (mula Pebrero 14, 2010 hanggang Pebrero 2, 2011)
Taon ng kuneho 2011 (mula 3 Pebrero 2011 hanggang 22 Enero 2012)
Taon ng dragon 2012 (mula 23 Enero 2012 hanggang 9 Pebrero 2013)
Taon ng Ahas 2013 (mula 10 Pebrero 2013 hanggang 30 Enero 2014)

Nilagyan ng liksi ng kaisipan at pisikal, ang mga ipinanganak sa ilalim ng palatandaan ng Daga ay aktibo at masigasig na mga tao. May posibilidad silang mag-ipon at mangolekta sa isang masalimuot at disiplinang paraan. Hindi sila nagkulang sa pagsasalita at karisma kahit na sila ay matibay, isang maliit na tsismosa, masidhi at hindi matitigas.

Ang mouse, ang tunay na isa, ay isang kontrobersyal na hayop sa imahinasyon ng mga tao: mula sa nagdadala ng salot sa panahon ng Middle Ages hanggang sa nagkakasundo na Topo Gigio, mula sa isang modelong organismo na ginamit sa biyolohiya salamat sa kaakibat na ang mga cell nito ay kasama ng ating mga hayop na iginagalang simbolo ng kaunlaran sa maraming kultura. Ano ang tiyak na ang maliit na mammal na ito ay matalino at mapagkukunan. Isipin lamang ang isa sa mga diskarte na kanyang pinagtibay, sa pamamagitan ng pagkakaugnay ng kanyang sarili sa isang karapat-dapat na ihambing, upang magnakaw ng mga itlog mula sa mga manok ng manok. Ang una ay kumukuha ng isang itlog sa pagitan ng mga binti nito, nahiga sa likod nito at kinaladkad ng iba pa sa pamamagitan ng buntot nito. Ang resulta ay ang ligtas na tanghalian at ang paliwanag ng pinagmulan ng pangalan ng daga … sa Latin rat ay nangangahulugang pagsalakay.

Sa larawan ang pagtalon ng isang ligaw na mouse na may isang dilaw na likod (Apodemus flavicollis) na kinunan gamit ang isang maraming pagkakalantad.

Lakas ng espiritu, mahusay na pasensya, napakalaking kasanayan sa pagtatrabaho ang pangunahing katangian ng mga ipinanganak sa taon ng Ox. Ang mga taong kinakatawan ng hayop na ito ay mapagpanggap, mapagpasensya, kongkreto at matigas ang ulo. Makakarating sila sa ngayon ng mga patutunguhan nang hindi umaatras mula sa tungkulin.

Ang tradisyonal na tradisyon ay nagsasalamin at nagpapaalala sa ating kultura ng magsasaka: ang baka, na nagiging tulad nito pagkatapos na mapalayas - na tinawag na toro -, ang batayan ng gawain ng mga bukid at salamat sa katatagan nito ay ginamit upang araro ang lupa na nagbibigay ng sustansya at tulong mahalaga sa mga pamilya sa kanayunan.

Ang mga ipinanganak sa ilalim ng pag-sign ng Tiger ay isang pagsabog ng mga katangian: mapaghimagsik, mapagkumpitensya, hindi mapagpapantas, mapusok, masigla. Ang mga ito ay pinagkalooban ng mahusay na kagandahan at karisma na kung minsan gayunpaman ay ipinakitang may kaunting pag-aakala. Sa kabila ng isang malakas at nangingibabaw na profile, na binubuo ng mga katangian na maaaring mabago sa mga depekto, ang mga Tigers ay maalinsunod at madamdamin na mga tao, palaging handa para sa pagiging bago.

Ang malakas at pangunahing katangian na ito ay sa kasamaang palad ay hindi nasilungan ang tigre, ang isa na nakatira sa mga kagubatan ng Asya, na may panganib ng pagkalipol; ang Panthera tigris sa katunayan sa simula ng 1900s ay may halos 100, 000 na mga ispesimento … ngayon ay 5, 000 lamang ang natitira!

Ang mga ipinanganak sa ilalim ng taon ng Kuneho ay may banayad, masidhi at sensitibong mga character. Sila ang sagisag ng mabuting asal at biyaya. Ang Kuneho ay kumakatawan sa kalmado, nakareserba at kinokontrol na mga character na maaaring gayunpaman maging kaakit-akit at walang pakiramdam. Sa kabila ng pagpapakita ng kawalang-interes sa mga paghuhusga ng iba ay talagang naghihirap sila sa pagpuna. Ang pag-aalaga sa mga mahal mo ay maaaring maging mababaw at walang malasakit sa mga estranghero.

Sa mga nagdaang taon lalo na itong nakikita ang mga rabbits na nabubuhay bilang mga alagang hayop sa isang apartment: panoorin ang pagpapakain ng mga ngipin ng mga kuneho at ang tanging paraan upang ubusin ang mga ito ay sa pamamagitan ng pagkain. Mas mainam na pakainin ang mga ito ng damo, mahusay na dayami at gulay.

Ang hayop na mayaman na ito ay sumasagisag sa enerhiya at kahinahunan. Kaya, ayon sa Chinese zodiac, ang mga ipinanganak sa ilalim ng pag-sign ng Dragon ay. Malakas at puno ng buhay, maliwanag at pinahaba, direkta at malinaw na lagi nilang sinasabi ang iniisip nila. Napakahalaga ng maalamat na nilalang na ito para sa mitolohiya ng Tsino na isinasaalang-alang ito bilang isang mahusay na karunungan kaya ang trono ng emperor ay tinawag na Trono ng dragon.

Gayunpaman, ang mga dragon ay hindi nabibilang lamang sa kulturang oriental ngunit nasaksihan sila sa mga alamat at alamat ng maraming iba pang mga sibilisasyon tulad ng sa Greek, Roman at Nordic. Ang halos unibersal na presensya ng dragon ay nagmumungkahi na ang gawa-gawa na alamat na ito ay ipinanganak bilang isang paliwanag para sa mga hinahanap ng mga fossil ng dinosaur, mahirap ipaliwanag sa nakaraan.

Sa larawan, isang maskara ang sumasayaw sa mga lansangan ng Paris sa isang Bagong Taon. Intsik, syempre.

Sino ang ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Serpera na nagpapahiwatig ng misteryo, kaakit-akit at pagkamalikhain. Ang mga taong ahas ay nagpapakilala sa kanilang sariling biyaya at pagpipino. Magaling silang mag-isip. Gustung-gusto nila ang pinakamahusay na mga bagay na maalok ng buhay sa kanila at isang sandata na madalas nilang ginagamit ay irony. Madalas silang may posibilidad, mapaghiganti at isang maliit na sinungaling.

Sa loob ng libu-libong taon ang hayop na ito ay nakakaakit at lumayo, nabighani at natatakot: naroroon sa lahat ng mga mitolohiya ng mundo ang ahas ay isang simbolo ng muling pagsilang at pagkamayabong salamat sa kakayahang baguhin ang balat. Sa sinaunang mga panahon kinuha ng gamot ang hayop na ito bilang isang simbolo; isang tungkod, na tinawag ng Asclepius, na sa paligid kung saan ay may isang ahas. Hindi malito sa caduceus, isang stick na may dalawang ahas, kung saan nauugnay ang mundo ng commerce. Sa ating bansa ito ay ginagamit bilang isang simbolo ng Order of Pharmacists.

Ang pinaka-halatang katangian para sa mga ipinanganak sa taon ng Kabayo ay ang kanilang pakiramdam ng kalayaan. Naglakbay sila at nakaharap sa mga bagong sitwasyon nang may kagalakan at buhay. Pinagkalooban sila ng anting-anting at walang pag-asa, nagtatrabaho sila nang handa kahit na kung minsan maaari silang makalimutan at magambala.

Ang kabayo ay lumitaw sa Earth mga 55 milyong taon na ang nakalilipas. Simula noon, nang siya ay medyo mas matanda kaysa sa isang aso, marami ang nagbago: ang ebolusyon ay humantong sa kanya, halimbawa, upang bawasan ang bilang ng kanyang mga daliri. Ang mga forelimb ay may apat na daliri at ang likod ng tatlo. Ngayon, upang tumakbo nang mas mabilis na walang lakas na "pag-aaksaya", ang kabayo ay may isang solong daliri bawat paw, na nilagyan ng isang solong malalaking kuko, ang kuko.

Sa larawan, isang purebred - tulog - ay inilalagay sa isang magnetic resonance scanner na espesyal na itinayo para sa mga kabayo. Matatagpuan ito sa Madrid, sa isang beterinaryo ng ospital na dalubhasa sa pangangalaga ng kabayo.

Mapagmahal, mabait, mapagmahal, taos-puso, mahabagin; ganyan din ang mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Tupa. Ang mga taong may pag-unawa sa iba na gumagawa ng kanilang makakaya para sa mga kaibigan at pamilya at kung minsan ay nagiging malagkit. Ang isang maliit na kapritsoso at introverted, ang mga ipinanganak sa taon ng Tupa ay matapat at mapagbigay.

Ang isang buong iba pang mga kuwento, sa kabilang banda, kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa "itim na tupa": sa ganitong paraan ng pagsasabi, na ginamit sa maraming wika ng mundo, ay naglalarawan ng isang miyembro ng isang pangkat na may mga pag-uugali na napakalayo sa iba. Nangyayari ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay dahil ang lana na gumagawa ng tupa na may itim na balahibo ay mahirap na tinain kaya hindi ito tinanggap ng masama ng mga breeders.

Eclectic at astute, matalino at maraming nalalaman. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng pag-sign ng Monkey ay mga taong may kaswal na kagandahan, mahusay na mga kakayahan sa intelektwal at karisma. Sa pagkakaalam ng kanilang mga talento, maaari pa rin silang maging napakahusay at walang kabuluhan, kahit na para sa kanilang pakikipag-ugnayan ay magiging maganda pa rin sila.

Mayroong maraming mga species ng mga unggoy na nahahati sa dalawang malaking grupo: ang mga unggoy ng bagong mundo, ang mga na-kolonya ang Amerika, at ang mga dating mundo na umusbong sa Africa at Asya. Sa ganitong mahusay na pangkat ng mga unggoy ay kabilang ang pamilya ng Hominids na kinabibilangan ng mga chimpanzees, orangos, gorilya, bonobos at ang tao. Kami at ang kasalukuyang mga chimpanzees, na kasama namin ibinabahagi ang tungkol sa 99% ng komposisyon ng DNA, mayroon kaming isang karaniwang ninuno na nabuhay mga 6 milyong taon na ang nakalilipas at kabilang sa mga apes, ang mga chimpanzees ang pinaka-pinag-aralan pareho sa kalikasan at sa pagkabihag. Nagagawa nilang matuto, kung itinuro, ang wikang Amerikano ng mga palatandaan at maunawaan at gamitin kahit na higit sa 300. Mayroon silang isang katawan ng katawan na halos kapareho sa atin: paghalik, pagyakap, paghawak ng kamay, pag-kiliti ay may magkatulad na kahulugan para sa kanila at para sa kanila para sa amin.

Ang mga taong ipinanganak sa taon ng Rooster ay talamak, gising, tumpak, mapagkumpitensya at maayos. Madami silang direkta at prangko kaya kung minsan ang kanilang mga komento ay nag-iwan sa iyo ng walang pagsasalita. Ang nakakatawa, nakakatawa at madaldal kung minsan ay dinadala sila sa pagiging masyadong madaldal na nagsasabi sa mga anekdota at pakikipagsapalaran.

Ang mga domestic roosters ay nagmula sa ilang mga species na katutubong sa rehiyon ng Timog-kanlurang Asya at palaging na-bred para sa kanilang karne, para sa kanilang mga itlog, para sa kanilang mga plumage. Sila ay kabilang sa mga unang hayop na itinaas: ang pag-aalay ng mga hayop na ito ay binanggit sa kauna-unahang pagkakataon sa mga sinulat ng mga Tsino na noong 1400 BC

Sa larawan, isang tandang sa isang merkado sa Uzbekistan.

Praktikal at kongkreto, nang walang mga frills at tapat. Ang isang medyo galit ngunit matapat at tapat, ang mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Aso ay kumakatawan sa kahusayan ng kaibigan, laging handa silang tulungan ang iba nang hindi kinakailangang magpasalamat. Nagagalit at nag-iingay ang mga aso ngunit pansamantala ang galit at hindi nila alam ang masamang hangarin, sama ng loob o paninibugho.

Sa amin mula noong walang oras (ang unang katibayan ng cohabitation sa pagitan ng mga kalalakihan at aso ay bumalik noong mga 12 libong taon na ang nakakaraan), ang aso ay tulad ng maraming nalalaman hayop na ito ay palaging "sinasamantala" sa maraming paraan. Ngayon may mga 7 milyon sa mga tahanan ng Italya.

Ngunit ang altruism at katapatan ng aso ay nakakuha rin sa kanya ng maraming medalya para sa lakas ng loob: sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, isang karangalan ay nilikha sa Great Britain, ang Dickin Medal, na iginawad sa mga hayop na nakilala ang kanilang sarili para sa kanilang ang kanilang mga bayani na aksyon sa digmaan.

Mahigit 25 na aso mula nang nanalo ng medalya. Ang pinakahuli ay si Sadie, isang labrador na, nag-sniff ng isang nakatagong bomba, ay naganap ang isang masaker sa Kabul.

Ang tanda ng Baboy ay ang katapatan at pagiging simple. Matapang sila, solid, malinaw at matiyaga ang mga ipinanganak sa taon na sinasagisag ng hayop na ito at para sa mga katangiang ito ay minamahal at pinahahalagahan ng lahat. Gustung-gusto nila ang mga kasiyahan sa buhay at magkasama para sa mga tanghalian at pagpupulong, nabubuhay sila nang may katahimikan at balanse, na lumilikha ng matatag na relasyon at pagkakaibigan sa kanilang paligid.

Walang itinapon sa baboy. Ang pangungusap na ito ay kabuuan ng kahalagahan ng Sus domestcus sa ating kultura. Ang pag-aanak at pag-aari nito ay napaka-sinaunang at petsa hanggang sa 7000 taon na ang nakalilipas. Mula noon, pinuno ng hayop na ito ang mga talahanayan ng maraming mga tao, na madalas na kumukuha ng isang simbolo ng kasaganaan, kasaganaan at yaman.

Sa larawan, ipinakita ng isang mananaliksik na Tsino sa fluorescent light ang isa sa tatlong mga transgurong piglet na ipinanganak lamang sa laboratoryo ng Harbin University, sa hilagang silangan ng bansa. Salamat sa isang gene ang hayop ay phosphorescent. Ang paggamit nito? Tulungan ang pananaliksik sa larangan ng maraming mga sakit .

Maaari mo ring gusto: Ang kalendaryo ng Tsino, na ginagamit nang higit sa 4700 taon, ay batay sa mga paggalaw ng Buwan at hindi sa Araw pati na rin sa mga Kanluranin. Nangangahulugan ito na ang dalawang pamamaraan ng pagkalkula ng oras ay wala sa yugto at ang Bagong Taon ng Tsino ay hindi magkatugma sa atin ngunit, depende sa taon, nahuhulog ito sa pagitan ng katapusan ng Enero at simula ng Pebrero. Ang kalendaryo ay isinaayos din sa mga siklo ng 12 taon, isa para sa bawat pang-agham na pag-sign ng astrolohiya ng Tsino.
Ang Enero 31st 2014 ay nagsisimula ng isang bagong taon, sa ilalim ng pag-sign ng Kabayo.
Ang alamat ay ito, upang ipaliwanag ang pagkakaroon ng iba't ibang mga hayop sa kalendaryo ng Tsino, na ang Buddha bago siya umalis sa lupa ay tinawag sa kanya ang lahat ng mga nilalang na may buhay.
12 lamang sa mga ito ang bumati sa kanya. Upang pasalamatan sila ay pinasiyahan ng Pinaliwanagan na tumawag bawat taon kasama ang pangalan ng mga hayop na nauna sa kanya. Una ay dumating ang mouse, na matalino at enterprising at ginamit ang likod ng baka na itinago niya. Dumating sa harap ng Buddha ang mouse ay tumalon mula sa likuran ng baka at sa gayon ay nakarating siya muna, na iniwan ang pangalawang lugar sa baka. Pagkatapos ay dumating ang tigre, kuneho, dragon, ahas, kabayo, kambing, unggoy, tandang, aso at sa wakas ang baboy.
Sa ibaba ng mga petsa upang malaman "sa ilalim ng kung saan ang senyales ng zodiac" ipinanganak ka
Taon ng mouse 1900 (mula 3 Enero 1900 hanggang 18 Pebrero 1901)
Taon ng toro 1901 (mula 19 Pebrero 1901 hanggang 7 Pebrero 1902)
Taon ng tigre 1902 (mula 8 Pebrero 1902 hanggang 28 Enero 1903)
Taon ng kuneho 1903 (mula 29 Enero 1903 hanggang 15 Pebrero 1904)
Taon ng dragon 1904 (mula 16 Pebrero 1904 hanggang 3 Pebrero 1905)
Taon ng Halas 1905 (mula 4 Pebrero 1905 hanggang 24 Enero 1906)
Taon ng kabayo 1906 (mula 25 Enero 1906 hanggang 12 Pebrero 1907)
Taon ng kambing 1907 (mula 13 Pebrero 1907 hanggang 1 Pebrero 1908)
Taon ng Unggoy 1908 (mula 2 Pebrero 1908 hanggang 21 Enero 1909)
Taon ng tandang 1909 (mula 22 Enero 1909 hanggang 9 Pebrero 1910)
Taon ng aso 1910 (mula 10 Pebrero 1910 hanggang 29 Enero 1911)
Taon ng baboy 1911 (mula 30 Enero 1911 hanggang 17 Pebrero 1912)
Taon ng mouse 1912 (mula 18 Pebrero 1912 hanggang 5 Pebrero 1913)
Taon ng toro 1913 (mula 6 Pebrero 1913 hanggang 25 Enero 1914)
Taon ng tigre 1914 (mula 26 Enero 1914 hanggang 13 Pebrero 1915)
Taon ng kuneho 1915 (mula 14 Pebrero 1915 hanggang 2 Pebrero 1916)
Taon ng dragon 1916 (mula 3 Pebrero 1916 hanggang 22 Enero 1917)
Taon ng Halas 1917 (mula 23 Enero 1917 hanggang 10 Pebrero 1918)
Taon ng kabayo 1918 (mula 11 Pebrero 1918 hanggang 31 Enero 1919)
Taon ng kambing 1919 (mula 1 Pebrero 1919 hanggang 19 Pebrero 1920)
Taon ng Unggoy 1920 (mula Pebrero 20, 1920 hanggang Pebrero 7, 1921)
Taon ng tandang 1921 (mula 8 Pebrero 1921 hanggang 27 Enero 1922)
Taon ng aso 1922 (mula 28 Enero 1922 hanggang 15 Pebrero 1923)
Taon ng baboy 1923 (mula 16 Pebrero 1923 hanggang 4 Pebrero 1924)
Taon ng mouse 1924 (mula 5 Pebrero 1924 hanggang 24 Enero 1925)
Taon ng toro 1925 (mula 25 Enero 1925 hanggang 12 Pebrero 1926)
Taon ng tigre 1926 (mula 13 Pebrero 1926 hanggang 1 Pebrero 1927)
Taon ng kuneho 1927 (mula 2 Pebrero 1927 hanggang 22 Enero 1928)
Taon ng dragon 1928 (mula 23 Enero 1928 hanggang 9 Pebrero 1929)
Taon ng Halas 1929 (mula 10 Pebrero 1929 hanggang 29 Enero 1930)
Taon ng kabayo 1930 (mula 30 Enero 1930 hanggang 16 Pebrero 1931)
Taon ng kambing 1931 (mula 17 Pebrero 1931 hanggang 5 Pebrero 1932)
Taon ng unggoy 1932 (mula 6 Pebrero 1932 hanggang 25 Enero 1933)
Taon ng tandang 1933 (mula 26 Enero 1933 hanggang 13 Pebrero 1934)
Taon ng aso 1934 (mula 14 Pebrero 1934 hanggang 3 Pebrero 1935)
Taon ng baboy 1935 (mula 4 Pebrero 1935 hanggang 23 Enero 1936)
Taon ng mouse 1936 (mula 24 Enero 1936 hanggang 10 Pebrero 1937)
Taon ng toro 1937 (mula 11 Pebrero 1937 hanggang 30 Enero 1938)
Taon ng Tigre 1938 (mula ika-31 ng Enero 1938 hanggang 18 Pebrero 1939)
Taon ng kuneho 1939 (mula 19 Pebrero 1939 hanggang 7 Pebrero 1940)
Taon ng dragon 1940 (mula 8 Pebrero 1940 hanggang 26 Enero 1941)
Taon ng Serpong 1941 (mula Enero 27, 1941 hanggang 14 ng Pebrero 1942)
Taon ng kabayo 1942 (mula 15 Pebrero 1942 hanggang 4 Pebrero 1943)
Taon ng kambing 1943 (mula 5 Pebrero 1943 hanggang 24 Enero 1944)
Taon ng unggoy 1944 (mula ika-25 ng Enero 1944 hanggang 12 Pebrero 1945)
Taon ng tandang 1945 (mula 13 Pebrero 1945 hanggang 1 Pebrero 1946)
Taon ng aso 1946 (mula 2 Pebrero 1946 hanggang 21 Enero 1947)
Taon ng baboy 1947 (mula 22 Enero 1947 hanggang 9 Pebrero 1948)
Taon ng mouse 1948 (mula 10 Pebrero 1948 hanggang 28 Enero 1949)
Taon ng Bull 1949 (mula 29 Enero 1949 hanggang 17 Pebrero 1950)
Taon ng Tigre 1950 (mula 17 Pebrero 1950 hanggang 5 Pebrero 1951)
Taon ng kuneho 1951 (mula 6 Pebrero 1951 hanggang 28 Enero 1952)
Taon ng dragon 1952 (mula 27 Enero 1952 hanggang 13 Pebrero 1953)
Taon ng Serpre 1953 (mula Pebrero 14, 1953 hanggang Pebrero 2, 1954)
Taon ng kabayo 1954 (mula 3 Pebrero 1954 hanggang 23 Enero 1955)
Taon ng kambing 1955 (mula 24 Enero 1955 hanggang 11 Pebrero 1956)
Taon ng Unggoy 1956 (mula 12 Pebrero 1956 hanggang 30 Enero 1957)
Taon ng tandang 1957 (mula ika-31 ng Enero 1957 hanggang 17 Pebrero 1958)
Taon ng aso 1958 (mula 18 Pebrero 1958 hanggang 7 Pebrero 1959)
Taon ng baboy 1959 (mula 8 Pebrero 1959 hanggang 27 Enero 1960)
Taon ng mouse 1960 (mula 28 Enero 1960 hanggang 14 Pebrero 1961)
Taon ng toro 1961 (mula 15 Pebrero 1961 hanggang 4 Pebrero 1962)
Taon ng Tigre 1962 (mula Pebrero 5, 1962 hanggang Enero 24, 1963)
Taon ng kuneho 1963 (mula ika-25 ng Enero 1963 hanggang 12 Pebrero 1964)
Taon ng dragon 1964 (mula 13 Pebrero 1964 hanggang 1 Pebrero 1965)
Taon ng Halas 1965 (mula 2 Pebrero 1965 hanggang 20 Enero 1966)
Taon ng kabayo 1966 (mula 21 Enero 1966 hanggang 8 Pebrero 1967)
Taon ng kambing 1967 (mula 9 Pebrero 1967 hanggang 29 Enero 1968)
Taon ng unggoy 1968 (mula 30 Enero 1968 hanggang 16 Pebrero 1969)
Taon ng tandang 1969 (mula 17 Pebrero 1969 hanggang 5 Pebrero 1970)
Taon ng aso 1970 (mula 6 Pebrero 1970 hanggang 26 Enero 1971)
Taon ng baboy 1971 (mula Enero 27, 1971 hanggang 14 Pebrero 1972)
Taon ng mouse 1972 (mula 15 Pebrero 1972 hanggang 2 Pebrero 1973)
Taon ng toro 1973 (mula 3 Pebrero 1973 hanggang 22 Enero 1974)
Taon ng Tigre 1974 (mula 23 Enero 1974 hanggang 10 Pebrero 1975)
Taon ng kuneho 1975 (mula 11 Pebrero 1975 hanggang 30 Enero 1976)
Taon ng dragon 1976 (mula 31 Enero 1976 hanggang 17 Pebrero 1977)
Taon ng Halas 1977 (mula 18 Pebrero 1977 hanggang 6 Pebrero 1978)
Taon ng kabayo 1978 (mula 7 Pebrero 1978 hanggang 27 Enero 1979)
Taon ng kambing 1979 (mula 28 Enero 1979 hanggang 15 Pebrero 1980)
Taon ng unggoy 1980 (mula 16 Pebrero 1980 hanggang 4 Pebrero 1981)
Taon ng tandang 1981 (mula 5 Pebrero 1981 hanggang 24 Enero 1982)
Taon ng aso 1982 (mula 25 Enero 1982 hanggang 12 Pebrero 1983)
Taon ng baboy 1983 (mula 13 Pebrero 1983 hanggang 1 Pebrero 1984)
Taon ng mouse 1984 (mula 2 Pebrero 1984 hanggang 19 Pebrero 1985)
Taon ng toro 1985 (mula 20 Pebrero 1985 hanggang 8 Pebrero 1986)
Taon ng tigre 1986 (mula 9 Pebrero 1986 hanggang 28 Enero 1987)
Taon ng kuneho 1987 (mula 29 Enero 1987 hanggang 16 Pebrero 1988)
Taon ng Dragon 1988 (mula 17 Pebrero 1988 hanggang 5 Pebrero 1989)
Taon ng Ahas 1989 (mula 6 Pebrero 1989 hanggang 26 Enero 1990)
Taon ng kabayo 1990 (mula 27 Enero 1990 hanggang 14 Pebrero 1991)
Taon ng kambing 1991 (mula 15 Pebrero 1991 hanggang 3 Pebrero 1992)
Taon ng unggoy 1992 (mula 4 Pebrero 1992 hanggang 22 Enero 1993)
Taon ng tandang 1993 (mula 23 Enero 1993 hanggang 9 Pebrero 1994)
Taon ng aso 1994 (mula 10 Pebrero 1994 hanggang 30 Enero 1995)
Taon ng baboy 1995 (mula 31 Enero 1995 hanggang 18 Pebrero 1996)
Taon ng mouse 1996 (mula 19 Pebrero 1996 hanggang 6 Pebrero 1979 Taon ng toro 1997 (mula 7 Pebrero 1997 hanggang 27 Enero 1998)
Taon ng tigre 1998 (mula 28 Enero 1998 hanggang 15 Pebrero 1999)
Taon ng kuneho 1999 (mula 16 Pebrero 1999 hanggang 4 Pebrero 2000)
Taon ng Dragon 2000 (mula 5 Pebrero 2000 hanggang 23 Enero 2001)
Taon ng Ahas 2001 (mula ika-24 ng Enero 2001 hanggang 11 Pebrero 2002)
Taon ng kabayo 2002 (mula 12 Pebrero 2002 hanggang 31 Enero 2003)
Taon ng kambing 2003 (mula 1 Pebrero 2003 hanggang 21 Enero 2004)
Taon ng unggoy 2004 (mula Enero 22 at 2004 hanggang ika-8 ng Pebrero 2005)
Taon ng tandang 2005 (mula 9 Pebrero 2005 hanggang 28 Enero 2006)
Taon ng aso 2006 (mula 29 Enero 2006 hanggang 17 Pebrero 2007)
Taon ng 2007 na baboy (mula 18 Pebrero 2007 hanggang 6 Pebrero 2008)
Taon ng mouse 2008 (mula 7 Pebrero 2008 hanggang 25 Enero 2009)
Taon ng toro 2009 (mula 26 Enero 2009 hanggang 13 Pebrero 2010)
Taon ng Tigre 2010 (mula Pebrero 14, 2010 hanggang Pebrero 2, 2011)
Taon ng kuneho 2011 (mula 3 Pebrero 2011 hanggang 22 Enero 2012)
Taon ng dragon 2012 (mula 23 Enero 2012 hanggang 9 Pebrero 2013)
Taon ng Ahas 2013 (mula 10 Pebrero 2013 hanggang 30 Enero 2014)